Welkom by die Laerskool Baanbreker Webblad

Baie welkom by ons webblad! By Laerskool Baanbreker sal jy... 'n tuiste vind vir jou kind. Met hierdie webblad wil ons poog om 'n kykie te gee van wat in Banieland alles gebeur. Ons hoop om dit as 'n addisionele bron van kommunikasie en inligting te bedryf, waaruit ouers, leerlinge en ander belangstellendes baat kan vind. Sodoende wil ons graag aan ons visie gestalte gee, nl "Pioniers vir voortreflike onderwys!"

Geniet dit om deur te blaai en deel in al ons aktiwiteite. Kontak ons gerus as u meer inligting benodig.
Visie

Pioniers vir voortreflike onderrig en opvoeding

Missie

Om binne die raamwerk van 'n waardegedrewe skool, die volgende na te streef:

 • Die behoud en bevordering van die Afrikaanse Etos van die skool.
   
 • Deur die onderrig en leerhandeling so uitnemend aan te bied, dat dit sal lei tot die bereiking van die maksimum potensiaal van elke rolspeler op alle gebiede.
   
 • Die skool doeltreffend te bestuur en bedryf, tot voordeel van die hele gemeenskap.
   
 • Om by wyse van doelgerigte skakeling en aktiewe ouerbetrokkenheid, vennootskap tussen gemeenskap, ouerhuis en skool te bevorder.
   
 • Stimulering en implimentering van innoverende en kreatiewe denkwyses, ter bevordering van lewenslange leer.
   
 • Die daarstelling van ‘n gelukkige kind, ouer en onderwyser deur ‘n akkomoderende, lojale en professionele benadering wat spreek van toewyding en wedersydse respek.
   
Om al die bogenoemde binne die raamwerk van gebalanseerde opvoeding aan te bied.


Opkomende Gebeure

INFORMATION
Geen opkomende gebeure op die oomblik.

Meningspeiling


Geen meningspeilings beskikbaar

Nuus

Banies Waarde 1
2018-02-09


VeiligheidBanies Waarde 2
2018-02-09


EerlikheidBanies Waarde 3
2018-02-09


VerdraagsaamBanies Waarde 4
2018-02-09


Respek
Kalender

2022 Jan
 • Maan
 • Dins
 • Woens
 • Don
 • Vry
 • Sat
 • Son
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31


Tuisblad | Wie's Ons | Nuus | Akademie | Sport | Kultuur | Kontak Ons | Naskoolsentrum | Kleuterskool | Personeel | Admin | Vennote | Aktiwiteite | BOK | Hulp

© Kopiereg Laerskool Baanbreker. Alle regte voorbehou. Webblad ontwerp en gehuisves deur LIT Creations. U is besoeker nommer: 154546