Visie

Pioniers vir voortreflike onderrig en opvoeding

Missie

Om binne die raamwerk van 'n waardegedrewe skool, die volgende na te streef:

 • Die behoud en bevordering van die Afrikaanse Etos van die skool.
   
 • Deur die onderrig en leerhandeling so uitnemend aan te bied, dat dit sal lei tot die bereiking van die maksimum potensiaal van elke rolspeler op alle gebiede.
   
 • Die skool doeltreffend te bestuur en bedryf, tot voordeel van die hele gemeenskap.
   
 • Om by wyse van doelgerigte skakeling en aktiewe ouerbetrokkenheid, vennootskap tussen gemeenskap, ouerhuis en skool te bevorder.
   
 • Stimulering en implimentering van innoverende en kreatiewe denkwyses, ter bevordering van lewenslange leer.
   
 • Die daarstelling van ‘n gelukkige kind, ouer en onderwyser deur ‘n akkomoderende, lojale en professionele benadering wat spreek van toewyding en wedersydse respek.
   
Om al die bogenoemde binne die raamwerk van gebalanseerde opvoeding aan te bied.


Tuisblad | Akademie | Aktiwiteite | Skoolinligting | Kontak Ons

© Kopiereg Laerskool Baanbreker. Alle regte voorbehou. Webblad ontwerp en gehuisves deur LIT Creations. U is besoeker nommer: 169163